Strona główna Galeria Informacje Kontakt Pliki cookies RODO  

Jesteś osobą odwiedzającą tę stronę!
Dodaj tę stronę do ulubionych/zakładek
Aktualności
Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego, klasy I i pozostałych klas
Patron szkoły
Historia
Egzamin ósmoklasisty
Kontakt
Kadra Nauczycielska
Prace nauczycieli
Informacje i dokumenty
RODO
Terminarz Wydarzeń
Linki
Galeria
Archiwum zdjęć
Samorząd Uczniowski
Sukcesy uczniów
Nasze Osiągnięcia
Księga Gości
(25kB)
(25kB)

2.07.2020 Podziękowanie i życzenia
(25kB) (25kB)
26.06.2020 Półkolonie sportowe w Gminie Poronin
21.06.2020 Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
W piątek 26.06.2020 odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Plan dnia:
(25kB)
17.06.2020 Projekt 'Wiem i potrafię' w Gminie Poronin
(25kB) (25kB) Gmina Poronin realizuje projekt "Wiem i potrafię" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas trwania projektu od 01.04.2020 r. do 01.08.2022 r. Obecnie trwają procedury przetargowe na dostawy robót, sprzętu i usług. Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu uczniów do wysokiej jakości edukacji w siedmiu szkołach podstawowych Gminy Poronin oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Cele szczegółowe to: . rozwój umiejętności w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych poprzez realizację zajęć rozwijających, matematyczno-przyrodniczych dla 90 uczniów - "Laboratorium wiedzy i doświadczeń", . rozwój umiejętności cyfrowych poprzez realizację zajęć z programowania dla 150 uczniów - "Koduję i programuję", . indywidualne podejście do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych obejmujących zajęcia: rozwijające umiejętności uczenia się, socjoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne oraz rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla 246 uczniów - "Wsparcie na starcie", . poprawa kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Poronin poprzez wyposażenie pracowni komputerowych w tych szkołach, utworzenie 2 międzyszkolnych pracowni matematyczno-przyrodniczych, . rozwój kompetencji i kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności zawodowych 125 nauczycieli poprzez przeprowadzenie specjalistycznych i dedykowanych szkoleń. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Poronin: SP w Małem Cichem, SP w Murzasichlu, SP w Nowem Bystrem, SP w Poroninie, SP w Stasikówce, SP w Suchem, ZSP w Zębie oraz nauczyciele pracujący w tych szkołach. Projekt jest odpowiedzią na problemy i oczekiwania uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów i terapeutów pracujących w w/w szkołach podstawowych. Przedsięwzięcie obejmuje utworzenie 2 międzyszkolnych pracowni matematyczno-przyrodniczych w SP w Poroninie oraz ZSP w Zębie poprzez adaptację tych sal i ich doposażenie oraz wyposażenie pracowni informatycznych w nowoczesny sprzęt komputerowy we wszystkich szkołach podstawowych, takich między innymi zestawy nowych laptopów, tabletów i komputerów stacjonarnych, monitory interaktywne, zestawy do nauki programowania i budowy robotów. Działania te podniosą atrakcyjność i jakość prowadzonych zajęć, co pozytywnie wpłynie na osiągnięcia dydaktyczne szkół, a jednocześnie przyczyni się do rozwoju kompetencji kluczowych. Zakup do każdej ze szkół wyposażenia i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozwoli nauczycielom na zrealizowanie podstawy programowej poprzez specjalne programy nauczania, metody dostosowane do potrzeb, możliwości oraz ograniczeń ucznia. Wyposażenie obejmuje programy multimedialne, pomoce logopedyczne, pomoce do diagnozy pedagogicznej, pomoce dydaktyczne. Projekt w ramach zaplanowanych szkoleń nauczycieli przewiduje przeprowadzenie 10 tematów szkoleń. Tematyka tych szkoleń obejmuje zarówno część informatyczną, np. programowanie i robotyka, TIK, wykorzystanie e-materiałów jak i metody pracy i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. Całkowita wartość projektu: 1 656 596,00 zł Kwota otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 408 106,60 zł Kwota otrzymanego dofinansowania z budżetu państwa: 164 789, 40 zł
6.05.2020 Zarządzenie Dyrektora
(25kB)
22.04.2020 Konsultacje psychologiczne w Gminie Poronin
Czas epidemii związanej z koronawirusem, to czas wymagający od każdego z nas dużej samodyscypliny i przestrzegania wprowadzanych ograniczeń, zakazów i nowych obowiązków. To także zmiana dotychczasowego trybu życia i czasowa izolacja. W tej trudnej sytuacji każdy odnajduje się inaczej. Aby wesprzeć Mieszkańców w tym trudnym okresie, Gmina Poronin organizuje od 22 kwietnia bezpłatne konsultacje telefoniczne z psychologiem. Wsparcie można uzyskać pod numerem telefonu 667 500 696 w następujących godzinach: Poniedziałki, wtorki i piątki - od 17 do 19 - konsultacje dla dorosłych. Środy i czwartki - od 15 do 17 - konsultacje dla dzieci i młodzieży.Jeżeli odczuwasz dyskomfort psychiczny związany z epidemią koronawirusa, zadzwoń. Nie jesteś w tym osamotniony.
(25kB)
15.04.2020 Uczniowie zakwalifikowani do klasy I na rok szkolny 2020/2021
(25kB)
9.04.2020 Życzenia wielkanocne
(25kB)
25.03.2020
Szanowni Rodzice!

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy, że zadania Szkoły oraz oddziału przedszkolnego są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są obowiązkowe dla każdego ucznia i będą realizowane drogą elektroniczną. Nauczyciele realizują podstawę programową, monitorują postępy uczniów, weryfikują ich wiedzę i umiejętności (oceny). W przypadku występujących trudności z dostępem do Internetu lub innymi problemami, rodzic otrzyma pakiet materiałów do zrealizowania przez ucznia w postaci papierowej. Rozporządzenie MEN wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r. i będzie obowiązywała do 10 kwietnia 2020r.
Szczegółowe informacje dotyczące pracy szkoły zamieszczone są w e-dzienniku Librus.

Dyrektor Szkoły
Elżbieta Konopka
11.03.2020 Zawieszenie zajęć dydaktyczno - edukacyjnych
w dniach 12 marca - 25 marca 2020 - Działania profilaktyczne
Szanowni Państwo ! Minister Edukacji Narodowej pan Dariusz Piontkowski ogłosił, że z powodu koronawirusa od 12 marca do 25 marca we wszystkich placówkach oświatowych na dwa tygodnie zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-edukacyjne. Dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Rodzice, którzy nie będą w stanie zapewnić opieki najmłodszym dzieciom, w ciągu najbliższych dwóch dni mogą skorzystać z naszej pomocy, będziemy pełnić dyżur od godziny 8.00 rano. Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone, uczniowie nie przychodzą do szkoły i przedszkola Nauczyciele będą zachęcać naszych uczniów do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Za pomocą Librusa /lub innych komunikatorów/ zostaną rozesłane tematy i zadania do odrobienia, prosimy o sprawowanie kontroli nad pracą domową. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny; Zgodnie z wprowadzoną w zeszłym tygodniu ustawą rodzice dzieci do 8 roku życia mają możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w wymiarze 2 tygodni. Informuję, że na naszym terenie nie ma żadnych potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem. Wszystkie podejmowane działania związane są z konieczną profilaktyką. Ważne informacje będą przekazywane przez dziennik elektroniczny szkoły oraz umieszczone na stronie internetowej szkoły
Informacje ze strony ministerstwa
Dyrektor Szkoły
Elżbieta Konopka
5.03.2020 Koronawirus - informacje
Szanowni Państwo ! W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 zwracam się do Państwa z prośbą o:
-nie posyłanie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły,
-jeżeli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Rodzicowi dziecka do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).

Jeżeli nie mieliście Państwo kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw!

Jednocześnie informuję że :
- przeprowadzono w klasach pogadanki na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny,
- zakupiono mydło antybakteryjne,
- wywieszono na terenie szkoły instrukcję dotyczącą mycia rąk .
Ponadto na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego zamieszczane są dodatkowe komunikaty dotyczące aktualnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia w zakresie środków ochronnych przeciwko koronawirusowi.

W przypadku dodatkowych wątpliwości można uzyskać informacje na infolinii Ministerstwa Zdrowia - tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Dyrektor Szkoły
Elżbieta Konopka

Plakat Ministra Zdrowia - zapobieganie zakażeniom koronawirusem.
1.03.2020 Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego, klasy I i pozostałych klas
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Stasikówce informuje o naborze do Oddziału Przedszkolnego, klasy I i uzupełniającym do pozostałych klas na rok szkolny 2020/2021:
- do Oddziału Przedszkolnego (roczniki 2014, 2015, 2016),
- do klasy I (rocznik 2013, możliwe zapisy rocznika 2014)
W momencie zapisu dziecka niezbędny jest dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna!
Dokunety rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej szkoły lub odebrać w sekretariacie szkoły.
Dyrektor Szkoły
Elżbieta Konopka


Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego
Wniosek o przyjęcie do klasy I
20.12.2019 Przerwa świąteczna: 23 grudnia 2019 - 6 stycznia 2020
Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony.
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
ma granice Nieskończony.
Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami.
A Słowo ciałem się stało
i mieszkało między nami...


Święta Bożego Narodzenia to czas spotkań z drugim człowiekiem.
W duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem - chlebem miłości.
Otwórzmy nasze serca na wzajemną miłość
- otwórzmy je na miłość przychodzącego ku nam Pana.
Niech On będzie zawsze z nami.
Życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego 2020 Roku
  Dodatkowe dni wolne w szkole: 2-3.01.2020 r.
  Do szkoły wracamy we wtorek 7.01.2020 r.
  11.11.2019 Narodowe Święto Niepodległości
  W tym roku obchodzimy 101. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Z tej okazji 12 listopada (we wtorek) odbędzie się w szkole uroczysty apel i patriotyczny program artystyczny. Uczniowie naszej Szkoły: G. Glista i K. Maciczek brali również udział w programie artystycznym podczas Powiatowych Obchodów Święta Odzyskania Niepodległości, które odbyły się 9 listopada w Poroninie. Wkrótce zamieścimy link do reportażu z tego wydarzenia.

  O celu Polaka
  Władysław Bełza

  Polaka celem:
  Skrucha przed Bogiem,
  Mir z przyjacielem,
  A walka z wrogiem.

  Cześć dla siwizny,
  Czyste sumienie,
  Miłość Ojczyzny
  I poświęcenie.

  Chętnie krew własną,
  Dać w dobrej sprawie,
  Zacnie i jasno,
  Dążyć ku sławie.

  Umieć na progu
  Złożyć urazy,
  Mieć ufność w Bogu
  I żyć bez skazy.

  Trudy i znoje,
  Znosić z weselem,
  To, dzieci moje,
  Polaka celem.
  31.10.2019 Ślubowanie pierwszoklasistów
  31 października 2019 r. odbyło się uroczyste ślubowanie Klasy I. Odśpiewano hymny: państwowy i szkoły. Po części artystycznej w wykonaniu uczniów klasy I i II Pani Dyrektor pasowała dzieci na uczniów szkoły oraz odczytała Akt Mianowania.

  W ten sposób Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz starsi koledzy i koleżanki przyjęli pierwszoklasistów w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Stasikówce. Po ślubowaniu uczniowie otrzymali upominki od uczniów klasy II, wychowawcy, Samorządu Uczniowskiego i rodziców. Rodzice zaprosili uczniów i nauczycieli na poczęstunek.
  27.10.2019 Relacja z Dnia Patrona
  Za nami słoneczny dzień 18 października 2019 roku - Dzień Patrona Szkoły. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. św. Józefa w Stasikówce. Mszę świętą celebrowali: Ks. Zbigniew Syczik, Ks. Sławomir Filipek oraz Ks. Wojciech Galica, który wygłosił kazanie do zgromadzonych. Patriotyczny wystrój ołtarza, poczty sztandarowe zaproszonych szkół oraz wygłoszone słowo wprowadziły wszystkich obecnych w podniosły nastrój. Po mszy św. uczczono relikwie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, następnie przemaszerowaliśmy do szkoły, gdzie odbył się program artystyczny w wykonaniu uczniów klas VI-VII pt. 'Ks. Jerzy Popiełuszko jakiego nie znacie!'. Program artystyczny zawierał autentyczne listy pisane do Ks. Jerzego, jak również fragmenty prasy związane z jego osobą. Przeplatany był recytacjami i śpiewem uczniów, na podobieństwo słynnych Mszy za Ojczyznę sprawowanych przez Ks. Jerzego Popiełuszkę. Po występie uczniów goście zaproszeni zostali na poczęstunek. Była możliwość pozostawienia wpisu w Księdze Pamiątkowej, obejrzenia: wystawy fotograficznej, pokonkursowej wystawy prac uczniów i kącika pamięci Patrona z wybranymi przesłaniami, które mimo upływu czasu są nadal aktualne.

  W tym dniu odbył się również III Gminny Konkurs pod hasłem "Zło dobrem zwyciężaj". Reprezentanci szkół Gminy Poronin konkurowali drużynowo w wiedzy o życiu i myśli Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Uczniowie zajęli następujące miejsca: I miejsce - Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Poroninie, II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu, III miejsce - Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Stasikówce, IV miejsce - Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha w Nowem Bystrem.

  Ten szczególny dzień uświetnili swoją obecnością: pani Anita Żegleń - Wójt Gminy Poronin, pan Adam Pawlikowski - przewodniczący Rady Gminy Poronin, pani Maria Budz - sekretarz Urzędu Gminy Poronin, mgr Beata Chałupka - dyrektor Centrum Usług Wspólnych, pan Jarosław Sulak - przedstawiciel Małopolskiego Kuratora Oświaty, pan Michał Pawlikowski - Bylcyk - prezes zarządu OSP Stasikówka, mgr Dorota Tokarczyk - dyrektor Przedszkola w Poroninie, mgr Zofia Chowaniec - dyrektor Szkoły Podstawowej w Poroninie, mgr Monika Tomaszewska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Murzasichlu, mgr Krystyna Zabrzewska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchem, mgr Marcin Dyląg - dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowem Bystrem, mgr Tadeusz Kliszcz - dyrektor Szkoły Podstawowej w Małem Cichem, mgr Piotr Malinowski - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zębie, pani Maria Kalata. Ks. Sławomir Filipek - opiekun drużyny ze Szkoły Podstawowej w Poroninie, Pani Izabela Gąsienica - opiekun drużyny ze Szkoły Podstawowej w Murzasichlu, Pani Maria Górz-Smagacz - opiekun drużyny ze Szkoły Podstawowej w Nowem Bystrem.

  Imię Patrona Szkoły - Księdza Jerzego Popiełuszki - zobowiązuje nas do życia wartościami, które głosił i dzielenia się nimi z innymi. Będziemy starali się godnie wypełniać tę misję.

  Nagrody dla uczestników konkursu zostały ufundowane przez Gminę Poronin.

  Na ręce przewodniczącej Rady Rodziców pani Karoliny Skupień Gał składamy serdeczne podziękowania wszystkim Rodzicom, za wspieranie szkoły i przygotowanie znakomitego poczęstunku dla uczniów i gości, a tym samym uatrakcyjnienie obchodów Dnia Patrona.

  Podziękowanie dla pani Anny Budz za koordynowanie przygotowań do uroczystości, projekt dyplomów, podziękowań, kubeczków z logo szkoły oraz przygotowanie z uczniami programu artystycznego.

  Podziękowanie dla nauczycieli i pracowników szkoły za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie konkursu oraz pomoc w organizacji uroczystości, w szczególności:
  Księdzu Zbigniewowy Syczikowi za mszę św., wystrój świątyni i wypożyczenie wystawy fotograficznej, pani Danucie Dutce-Mardule za oprawę muzyczną uroczystości, pani Magdalenie Szyszce-Janickiej za opracowanie testu konkursowego, pani Joannie Topór za przygotowanie kącika pamięci Patrona i pokonkursową wystawę prac uczniów, pani Bożenie Szybkowskiej za przygotowanie z uczniami wystawy fotograficznej, pomoc w organizacji poczęstunku, pracę w Komisji Konkursowej, pani Magdalenie Kwiatkowskiej za pracę w Komisji Konkursowej, pani Magdalenie Łukaszczyk za przygotownie wraz z uczniami zaproszeń dla gości, pani Bogumile Tyrale za fotografowanie uroczystości, pani Marii Tatar i pani Halinie Wilczek za pomoc w przygotowaniu sal oraz wszelką pomoc organizacyjną.
  27.10.2019 Realcja z obchodów Święta Edukacji Narodowej
  Święto Edukacji Narodowej to szczególny dzień w roku, kiedy uczniowie wyrażają wdzięczność nauczycielom za ich trud i pracę. Z tej okazji uczniowie szkoły pod opieką pani Bogumiły Tyrały przedstawili program artystyczny z elementami humorystycznymi. Nauczyciele zostali obdarowani przez Samorząd Uczniowski zestawem 'pierwszej pomocy belferskiej'. Rozstrzygnięto też szkolny konkurs w rozpoznawaniu nauczyciela na zdjęciu z dzieciństwa. Konkurs wygrała Magdalena Łaś z klasy VII, która popisała się imponującym wynikiem. Tego dnia zaszczycił nas swoją obecnością pan Adam Pawlikowski - przewodniczący Rady Gminy Poronin, który w imieniu swoim i pani Wójt życzył nauczycielom satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy. Po uroczystej części uczniowie wraz z nauczycielami pojechali do kina na film pt. 'Był sobie pies 2'.
  24.10.2019 Program Skaut
  Szkoła przystąpiła do programu Skaut. Celem programu jest obserwacja stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży, a także identyfikacja dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz umożliwienie im skorzystania z ofert i wsparcia klubów i związków sportowych. Program Skaut jest realizowany przez Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy. Program jest finansowany ze środków publicznych. W szkołach przeprowadzane są testy sprawnościowe: bieg na 50m, zwis, bieg na 400/600/800m.
  24.10.2019 Test Coopera
  24 października uczniowie odbyli trening sportowy na stadionie Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem. Celem zajęć był test Coopera, którego zadaniem jest określenie maksymalnej wydolności tlenowej, która z kolei jest wyznacznikiem kondycji fizycznej. Kondycję fizyczną w zależności od wieku i płci określa się na podstawie pokonanego dystansu wg tabel wynikowych. Najlepsze wyniki osiągnęli: J. Gracjasz (05-2560), F.Para (08-2540), K.Maciczek (06-2435), O.Para (06-2370), D.Smok (05-2350).
  24.10.2019 Próbna ewakuacja
  Pod kierunkiem pani Bożeny Szybkowskiej przeprowadzono w szkole próbną ewakuację. Akcją kierowali strażacy z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem: starszy kapitana Jarek Kośmiński i aspirant Mateusz Kukulak. Uczniowie przeszli przez zadymione korytarze do wyznaczonego wyjścia ewakuacyjnego. Na zewnątrz dowiedzieli się od strażaków jak zachować się w różnych sytuacjach podczas ewakuacji. Uczniowie przedstawili scenki udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, a następnie spotkali się z funkcjonariuszami Powiatowej Policji w Zakopanem: komisarzem Agnieszką Szopińską i aspirantem Krzysztofem Waksmundzkim. Policjanci rozmawiali z uczniami o tym jakie zagrożenia niosą kontakty z nieznajomymi ludźmi i jak zachować bezpieczeństwo na drodze.
  17.10.2019 Dzień Patrona Szkoły
  18 października obchodzić będziemy Dzień Patrona Szkoły. Poniżej zamieszczamy program uroczystości. Tego dnia obowiązuje strój galowy. Program
  9.00 Uroczysta Msza Św. z ucałowaniem relikwii w Kościele pw. św. Józefa w Stasikówce
  9.50 Przemarsz do szkoły, otwarcie uroczystości
  10.00 Program artystyczny pt. „Ks. Jerzy Popiełuszko jakiego nie znacie!”
  10.30
 • III Gminny Konkurs pod hasłem 'Zło dobrem zwyciężaj'
 • Zabawy dla uczniów szkoły
 • Zwiedzanie kącika pamięci Patrona szkoły
 • Wpisy do księgi pamiątkowej
  11.00 Poczęstunek
  11.30 Ogłoszenie wyników Konkursu, zakończenie uroczystości
 • 13.10.2019 Święto Edukacji Narodowej
  14 października spotykamy się o 9.00 w szkole, aby obejrzeć program artystyczny w wykonaniu uczniów. Następnie uczniowie
  wraz z opiekunami wyjeżdżają do Kina Sokół na film pt. "Był sobie pies II". Tego dnia obowiązuje strój galowy.
  Z okazji Święta Edukacji Narodowej życzymy nauczycielom
  i pracownikom szkoły satysfakcji z wykonywanej pracy, natomist uczniom ciekawych lekcji i najlepszych stopni!
  6.10.2019 III Gminny Konkurs pod hasłem 'Zło dobrem zwyciężaj'
  18 października 2019 r. w naszej szkole obchodzić będziemy Dzień Patrona Szkoły Uczniów szkół Gminy Poronin zapraszamy do udziału w III Gminnym Konkursie poświęconym bł. ks Jerzemu Popiełuszce. Termin zgłoszeń upływa w dniu 10.10.2019r. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.
  Regulamin konkursu
  1.10.2019 Szkolny konkurs plastyczny
  Z okazji zbliżającego się Dnia Patrona, ogłaszamy szkolny konkurs plastyczny pt. 'Prezent dla Jerzego'. Konkurs polega na wykonaniu skromnego, a zarazem pomysłowego prezentu dla ks. Jerzego. Mogą to być: kwaty, różaniec, laurka z życzeniami, list lub coś innego...(technika dowolna).Termin oddawania prac upływa 10.10.2019r.
  1.10.2019 Wybory Samorządu Uczniowskiego
  Ruszyła strefa Samorządu Uczniowskiego na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do Zakładki: Samorząd Uczniowski. Znajdziecie tam relaję z wyborów SU.
  30.09.2019 Sprzątanie świata
  Jak co roku, uczniowie naszej szkoły przeprowadzili akcję 'Sprzątanie świata' na terenie wsi Stasikówka. Kierownikiem akcji jest pan Stanisław Chyc-Myrmuła. Dzięki tej akcji, uczniowie uczą się dbałości o środowisko naturalne i czyste otoczenie.
  16.09.2019 Małopolskie Talenty 2019/2020
  Rozpoczyna się kolejna edycja projektu Małopolskie Talenty, w którym biorą udział uczniowie zdolni z 21 szkół powiatu tatrzańskiego w tym siedmioro uczniów z naszej szkoły. Zebranie rodziców i uczniów dotyczące szczegółów realizacji projektu odbędzie się w dniu 23 września 2019 r. (poniedziałek) w Szkole Podstawowej w Poroninie ul. Piłsudskiego 34.
  Zobacz podsumowanie projektu Małopolskie Talenty 2018/2019
  Strona internetowa Stowarzyszenia Rozwoju Podtatrza
  Oficjalna strona projektu Małopolskie Talenty
  16.09.2019 Siłownia w Stasikówce
  13 września 2019 r. w budynku OSP w Stasikówce odbyło się otwarcie siłowni i sali CARDIO dla mieszkańców Stasikówki i Gminy Poronin. Siłownia będzie udostępniona uczniom naszej szkoły w ramach lekcji wychowania fizycznego.
  Informacja o siłowni na stronie Gminy Poronin
  13.09.2019 Warsztaty breakdance
  Dzięki Fundacji Żółta Owca, która jest partnerem projektu "Jedna miłość - jeden naród" i młodzieży realizującej program Erasmus+ nasi uczniowie mogli uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach tańca nowoczesnego breakdance. Warsztaty dodały uczniom energii, odwagi i uśmiechu.
  13.09.2019 Nowy rok szkolny
  Nowy rok przyniósł nowe zmiany, funkcję dyrektora szkoły objęła pani mgr Elżbieta Konopka, nauczyciel wychowania fizycznego. Pani mgr Krystyna Gawron-Mardos, która przez wiele lat była dyrektorem szkoły pozostaje nauczycielem i wychowawcą klasy I. Uroczystość rozpoczęcia roku uświetniła swoją obecnością pani Wójt mgr Anita Żegleń. Pani Wójt serdecznie przywitała wszystkich uczniów życząc im sukcesów w nowym roku szkolnym, wskazała również ucznia, który najlepiej prezentował postawę zasadniczą podczas śpiewu hymnu narodowego i hymnu szkolnego. Wszystkim uczniom i nauczycielom życzono dobrego wykorzystania czasu oraz wielu sukcesów edukacyjnych, sportowych i innych!
  1.09.2019 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
  Nowy rok szkolny rozpoczniemy w poniedziałek 2 września o godz. 9.00 Mszą świętą w tutejszym kościele. Około 10.00 odbędzie się spotkanie
  w szkole. Tego dnia obowiązuje strój galowy.
  18.06.2019 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019
  Plan dnia
  9.00 Msza św. w kościele
  10.00 Spotkanie w szkole, krótki program artystyczny,
  rozdanie świadectw z wyróżnieniem i nagród
  12.00 Spotkania klasowe
  W tym dniu obowiązuje strój galowy.

  Nadeszły upragnione wakacje. Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy dobrego i bezpiecznego wypoczynku!
  W wolnym czasie zapraszamy do obejrzenia Galerii zdjęć lub odwiedzenia stron internetowych polecanych w Linkach
  7.04.2019 VII Dzień Regionalny
  21 marca odbył się w szkole VII Dzień Regionalny, który upłynął pod hasłem "Idzie wiesna...". Tradycyjnie, odbył się konkurs recytatorski oraz ogłoszono wyniki konkursu plastycznego. Recytatorów oceniało jury w składzie: p. Anna Malacina-Karpiel, p. Anna Buńda Dorula i p. Stanisław Pawlikowski. Podczas warsztatów regionalnych p. Zofia Pawikowska demonstrowała "wykrowanie okrowków". Wspominała czasy, kiedy w Stasikówce sadzono jeszcze „grule”. Zbiory były niewiele większe niż wysadzony wkład, bo ziemia trudna w uprawie, a zdarzało się też, że dziki podchodziły od strony Bukowiny i umniejszały uprawę. Pani Maria Kalata prezentowała sztukę wykonania palmy wielkanocnej, zdobionej kwiatami z bibuły. Jak wspomina, dawniej nie było trendów kolorystycznych, wstążek, bibuł. Góralki najczęściej zabierały na Niedzielę Palmową pęk zakwitających gałązek, bazi. Dawniej życie górali było dużo skromniejsze. Inaczej też wyglądał koszyczek wielkanocny, były w nim przede wszystkim tradycyjne produkty: jajko, chleb, kiełbasa, sól, chrzan. Obecnie pamięta się również o włożeniu do koszyczka baranka z cukru lub ciasta, który jest symbolem Chrystusa. Pod okiem p. Anny Buńdy Doruli dzieci wybierały te produkty, które zawiera tradycyjna góralska "kosołka". Dziękujemy wszystkim gościom za uświetnienie tego dnia swoją obecnością i do zobaczenia za rok!

  Relacja z imprezy na stronach Tygodnika Podhalańskiego
  25.12.2018 Przerwa świąteczna: 22 grudnia 2018 - 1 stycznia 2019
  Oj, maluśki, maluśki, maluśki, jako rękawicka
  Alboli tyz jakoby, jakoby kawełecek smycka.

  Ref.
  Śpiewajcie i grajcie mu
  małemu, małemu

  Cy nie lepiej by Tobie, by Tobie siedzieć było w niebie
  Wsak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie.

  Ref.
  Śpiewajcie i grajcie mu
  małemu, małemu
  ...
  * * *

  Życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia
  oraz szczęśliwego Nowego 2019 Roku
   Do szkoły wracamy w środę 2.01.2019 r.
   27.11.2018 Ślubowanie pierwszoklasistów
   "O le, o le, o la szkoła lubić się da
   O le, o le, o la, a w niej uczniem jestem ja..."

   Z piosenką na ustach, dumą i radością na twarzy pierwszoklasiści ślubowali wzorowo wypełniać obowiązki ucznia.
   Życzymi im, by radość z bycia uczniem towarzyszyła im, aż do ukończenia ósmej klasy.
   30.10.2018 Relacja z Dnia Patrona 2018
   Tegoroczne obchody Dnia Patrona wpisały się Jubileusz 100 - lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczniowie szkoły zaprezentowali przybyłym gościom program artystyczny, słowno - muzyczny, w którym zaprezentowali sylwetkę ks. Jerzego Popiełuszki z perspektywy wypowiedzi świadków jego życia. Były to wzruszające wspomnienia o przyjacielu, animatorze spotkań z młodzieżą i księdzu, który ujmował ludzi swoją prostotą oraz dojrzałością myśli. W tym dniu odbył się również II Konkurs Gminny pod hasłem 'Zło dobrem zwyciężaj'. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Galerii.
   28.10.2018 Małopolska w zdrowej atmosferze
   (25kB)Szkoła otrzymała oczyszczacz powietrza. Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE
   pn. 'Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska
   w zdrowej atmosferze' współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.
   18.10.2018 Dzień Patrona
   W piątek 19.10.2018 r. obchodzić będziemy w naszej szkole
   Dzień Patrona. Jest to dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Uczniowie i nauczyciele uczestniczą w uroczystych obchodach.
   W tym dniu obowiązuje strój galowy.

   Plan dnia:
   9.00 Uroczysta Msza św. z ucałowaniem relikwii w Kościele pw. św. Józefa w Stasikówce
   9.50 Otwarcie uroczystości, wystąpienia zaproszonych gości
   10.00 Program artystyczny pt. ''Ks. Jerzy Popiełuszko - patron naszej szkoły''
   11.00 Przemarsz do szkoły
  • II Gminny Konkurs pod hasłem ''Zło dobrem zwyciężaj''
  • Zwiedzanie wystawy fotograficznej
  • Film o Ks. Jerzym Popiełuszce
   11.30 Poczęstunek
   11.45 Ogłoszenie wyników konkursu, zakończenie uroczystości
  • 2.09.2018 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
   Nowy rok szkolny rozpoczniemy w poniedziałek 3 września o godz. 9.00 Mszą świętą w tutejszym kościele. Około 9.45 odbędzie się w szkole spotkanie z panią dyrektor, a następnie spotkania uczniów z wychowawcami klas. Tego dnia uczniów obowiązuje strój galowy.
   21.06.2018 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018
   Plan dnia
   9.00 Msza św. w kościele
   10.00 Program artystyczny
   12.00 Rozdanie świadectw, nagród i dyplomów
   W tym dniu obowiązuje strój galowy.

    Nadeszły upragnione wakacje. Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy dobrego i bezpiecznego wypoczynku!
    W wolnym czasie zapraszamy do obejrzenia Galerii zdjęć lub odwiedzenia stron internetowych polecanych w Linkach
    30.06.2018 XVIII Ślebodne Posiady z Przyrodom
    Za nami XVIII rajd przyrodniczy "Ślebodne Posiady z Przyrodom". Podczas tegorocznego rajdu dopisała piękna pogoda. Uczestnikom rajdu towarzyszyło słońce i lekki wietrzyk, podczas gdy okoliczne miejscowości odwiedzały burze. Głównym kierunkiem i celem tegorocznego rajdu było Morskie Oko, jedna z najpięknieszych tras tatrzańskich. Uczniowie rywalizowali ze sobą w różnych konkurencjach, takich jak: test wiedzy tatrzańskiej, umiejętność rozwiązywania zadań terenowych, znajomość roślin tatrzańskich.
    Wyniki konkursu
    I miejsce - SP w Murzasichlu
    II miejsce - SP w Stasikówce
    III miejsce - SP w Suchem
    IV miejsce - SP w Zębie
    V miejsce - SP w Nowem Bystrem
    Wszystkim uczestnikom rajdu gratulujemy i zapraszamy za rok!
    20.03.2018 VI Dzień Regionalny
    W szkole odbył się VI Dzień Regionalny, któremu przyświecało hasło:
    'W babcynyj skrzyni'. Jednym z głównych punktów dnia był konkurs recytatorski. W tegorocznym jury konkursu zasiadły panie: Jadwiga Trebunia-Tutka, Katarzyna Szwajnos-Różak i Maria Kalata. Uczestnicy konkursu zaprezentowali zebranym wiersze pisane gwarą, jak również piękne stroje, w których przybyli. Oprócz walorów recytatorskich jury zwróciło uwagę na różnorodność gorsetów dziewczęcych i powrót do starych pięknych wzorów z liliami. W przerwach, między kolejnymi występami, przygrywali nam zaprzyjaźnieni ze szkołą muzykanci. Uczeń klasy VII - M. Pradziad zagrał na akordeonie kilka znanych melodii góralskich. Niewątpliwie, za sprawą najlepszego na Podhalu konferansjera, wszechstronnie uzdolnionego Zbyszka Tatara, wszystkim dopisywał dobry humor. Po konkursie recytatorskim odbyły się warsztaty rękodzieła regionalnego. Pani Anna Buńda-Dorula prezentowała ręcznie malowane gorsety i opowiadała o etapach ich tworzenia. Pani Maria Kalata pokazywała wyszywanie ubrań pięknymi wzorami, inspirowanymi przyrodą. Pan Stanisław Stosel wprowadził zainteresowanych w tajniki szycia kierpcy. Pani Zofia Pawlikowska pokazywała w jaki sposób przyprawia się 'strzępki do smatek', czyli jak wykańcza się brzegi hust i szali noszonych przez góralki. I młodzi i starsi z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w warsztatach. Na zakończenie dnia ogłoszono wyniki konkursów: recytatorskiego i plastycznego.
    Zapraszamy do obejrzenia reportażu nagranego przez TV Podhale
    oraz zdjęć w Galerii
    7.03.2018 Nowe zasady korzystania z boiska szkolnego
    Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Stasikówce informuje o nowych zasadach korzystania z boiska szkolnego.
    W poniższym dokumencie podano termin i czas, w którym boisko szkolne będzie otwarte dla ogółu oraz sposoby korzystania z boiska w terminach innych niż podane.
    Otwórz informację
    1.03.2018 Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2018/2019
    Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Stasikówce informuje o naborze dzieci do Oddziału Przedszkolnego, klasy pierwszej
    i uzupełniającym do pozostałych klas na rok szkolny 2018/2019 :
    - do oddziału przedszkolnego (dzieci w wieku od 4 do 6 lat, to są roczniki 2012, 2013 i 2014)
    - do klasy pierwszej (obowiązkowo dzieci 7-letnie - rocznik 2011 oraz dobrowolnie dzieci 6-letnie urodzone w 2012 r.)
    Zapisy przyjmowane są w sekretariacie szkoły do 23 marca 2018 r. (niezbędne dokumenty: dowód osobisty rodzica, numer PESEL dziecka)
    Otwórz ogłoszenie
    30.01.2018 XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
    14 stycznia 2018 r. nasza szkoła po raz 25 wzięła udział w zbiórce pieniędzy dla WOŚP. Wolontariusze - w liczbie 46 osób - kwestowali w Zakopanem na Krupówkach. W szkole odbyła się licytacja gadżetów. XXVI Finał zakończyliśmy zebraniem pieniędzy w kwocie - 29 804,36 zł.
    22.01.2018 Dzień Babci i Dzień Dziadka
    Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka uczniowie naszej szkoły przedstawili Jasełka. Po przedstawieniu babcie i dziadkowie otrzymali upominki od wnuczków i zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Zapraszamy do obejrzenia Zdjęć w Galerii.
    28.12.2017 Przerwa świąteczna: 23 grudnia 2017 - 2 stycznia 2018

    "Bóg między nami zamieszkał"
    /fragment kolędy, słowa - Józef Ratajczak, muzyka - Rafał Augustyn/
     Może nam się zdawało,
     albo się tylko przyśniło.
     Ktoś noc wymalował na biało i dziecię się narodziło.
     Dziecię się narodziło całe w jasności i bieli.
     A potem przyszli w gości, a potem przyszli w gości Święci anieli.

      Bóg między nami zamieszkał,
      przez serce prowadzi tam ścieżka.
      Bóg do nas wreszcie wyruszył,
      by dotrzeć do naszej duszy!
      * * *

      Życzymy wielu błogosławieństw od Dzieciątka Jezus
      w Nowym 2018 Roku
       Do szkoły wracamy w środę 3.01.2018 r.
       6.12.2017 Wizyta Świętego Mikołaja
       W oczekiwaniu na przybycie Świętego Mikołaja dzieci wystąpiły z przedstawieniem pt. 'Mikołajowa przemiana' . W tym roku święty Mikołaj przyjechał do nas w towarzystwie aniołka i brata franciszkanina. Święty Mikołaj pytał dzieci znajomości pacierza, kolęd i o to, jak się zachowywały w domu i w szkole. Wszystkie grzeczne dzieci dostały prezenty ;-).
       4.12.2017 Zabawa Andrzejkowa
       Podczas zabawy andrzejkowej mieliśmy okazję poznać historię Zuzi, która nie chciała chodzić do szkoły, tylko postanowiła wyjść za mąż. Zuzia spotkała starsze koleżanki, pod wpływem których zmieniła zdanie i znów chciała być Zuzią uczennicą. Po raz pierwszy odbyła się w naszej szkole gra 'Milonerzy', w której m.in. można było wygrać czasowe zwolnienie z obowiązku odpowiedzi na ocenę. Zapraszamy do obejrzenia Zdjęć w Galerii.
       10.11.2017 Święto Niepodległości i ślubowanie pierwszoklasistów
       10 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Święto Niepodległości. Przy okazji obchodów odbyło się również ślubowanie pierwszoklasistów oraz rozdanie dyplomów i nagród za jesienne zmagania konkursowe. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Galerii.
       23.10.2017 Dzień Patrona za nami
       W tym roku po raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Patrona, który dostarczył nam wielu wzruszeń i radości. Podczas obchodów uczniowie obejrzeli prezentację i film o życiu Ks. Jerzego Popiełuszki. W szkole odbył się I Gminny Konkurs poświęcony bł. Ks. Jerzemu Popiełuszce.
       Najlepsze wyniki zajęli następujący uczniowie:
       I miejsce - J. Łukaszczyk-Marcinek - SP Murzasichle,
       II miejsce (ex aequo) - K. Pawlikowska i K. Maciczek - SP Stasikówka,
       III miejsce - Sz. Skupień - SP Murzasichle.
       Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy wielu łask
       za wstawiennictwem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki!

       W Galerii zdjęć zamieszczono zdjęcia, które przypomną miłe chwile.
       18.10.2017 Dzień Patrona
       W piątek 20.10.2017 r. obchodzić będziemy w naszej szkole Dzień Patrona. Jest to dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Uczniowie i nauczyciele uczestniczą w uroczystych obchodach. W tym dniu obowiązuje strój galowy. Szczegółowy plan dnia zamieszczamy poniżej.
       Plan dnia
       25.09.2017 I Gminny Konkurs poświęcony bł. ks. Jerzemu Popiełuszce
       20 października 2017 r. w naszej szkole obchodzić będziemy Dzień Patrona.

       Był człowiekiem z krwi i kości. Zupełnie zwyczajny uczeń, ministrant, kleryk, ksiądz. Przeciętnie zdolny. Nieustraszony obrońca prawdy, sprawiedliwośći, wolności i godności człowieka. Zwyczajny Święty.

       Poznajcie świadka trudnych czasów, kapłana męczennika - Jerzego Popiełuszkę. Jak powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II: "Ażeby z tej śmierci wyrosło dobro tak jak z Krzyża Zmartwychwstanie". Zapraszamy do udziału w I Gminnym Konkursie poświęconym bł. ks Jerzemu Popiełuszce. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.
       3.09.2017 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
       Nowy rok szkolny rozpoczniemy w poniedziałek 4 września o godz. 9.00 Mszą świętą w tutejszym kościele. Około 10.00 odbędzie się spotkanie z dyrektorem, a następnie spotkania uczniów z wychowawcami klas. Tego dnia uczniów obowiązuje strój galowy.
       16.06.2017 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017
       23 czerwca (w piątek) zakończymy rok szkolny. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 9.00 Mszą świętą, po niej zapraszamy do szkoły na program artystyczny i rozdanie świadectw. W tym dniu obowiązuje strój galowy.

       Wszystkim nauczycielom, uczniom i pracownikom szkoły życzymy
       dobrego wypoczynku w czasie wakacji!


       Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z zakończenia roku szkolnego w Galerii
       2.06.2017 Pokaz musztry wojskowej
       Reprezentacja klasy szóstej uczestniczyła w pokazie musztry Wojska Polskiego w Zakopanem. Może w przyszłości wybiorą karierę wojskowego?
       31.05.2017 Rajd przyrodniczy
       W naszej szkole odbyły się "XVII Ślebodne Posiady z Przyrodom". Zmagania konkursowe rozpoczął test wiedzy, który uczniowie pisali drużynowo. Po nim uczestnicy rajdu otrzymali słodki prowiant oraz odblaski ufundowane przez Gminę Poronin i wyruszyli w trasę. Tradycyjnie na trasie ścigała nas burza, ale uciekliśmy przed nią. Tematyka tegorocznego rajdu związana była z osobą świętego Brata Alberta, jego dziełami i miejscami w których przebywał. Na trasie pod okiem Pana Stanisława Chyc-Myrmuły i opiekunów drużyn uczniowie rozwiązywali zadania oraz podziwiali piękno tatrzańskiej przyrody. Po burzliwych obradach komisji sprawdzającej zadania trasowe i podliczeniu punktów ze wszystkich dziedzin rywalizacji, okazało się, że: I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Suchem, II miejsce Szkoła Podstawowa w Stasikówce, III miejsce Szkoła Podstawowa w Zębie, IV miejsce Szkoła Podstawowa w Poroninie, V miejsce Szkoła Podstawowa w Nowem Bystrem i VI miejsce Szkoła Podstawowa w Murzasichlu. Wszystkim uczestnikom rajdu składamy gratulacje i zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej Galerii.
       22.05.2017 Świadek życia i śmierci Ks. Jerzego Popiełuszki
       Naszą szkołę odwiedził Ks. Kanonik Czesław Banaszkiewicz - świadek życia i śmierci Ks. Jerzego Popiełuszki. 57 lat temu nasz gość został wyświęcony na księdza przez Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tym roku - jak sam żartuje - obchodził swoje "28 urodziny", czyli obecnie ma 82 lata. Na początku Ks. Czesław dziękował wszystkim obecnym w imieniu Ks. Jerzego za wybór patrona i opiekuna szkoły. Przywiózł ze sobą relikwie Jego krwi. Zapewniał, że Ks. Jerzy jest z każdym z nas, ponieważ wybraliśmy go sobie na patrona. W tym roku przypada 70 rocznica jego urodzin. 28 maja 1972 roku Ks. Jerzy Popiełuszko został wyświęcony na kapłana. Na obrazku prymicyjnym napisał: "Posyła mnie Bóg abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc". Poznali się w 1978 roku, kiedy to ks. Jerzy zamieszkał w tym samym domu w Parafii Dzieciątka Jezus. Był jego sąsiadem przez ścianę przez rok czasu. Widywali się przy śniadaniu, obiedzie oraz posługując w kościele. Po roku Ks. Jerzy stał się duszpasterzem służby zdrowia na Żoliborzu przy kościele akademickim św. Anny. W 1980 roku został przeniesiony do Kościoła Św. Stanisława Kostki. Tam pewnego dnia zjawiła się delegacja strajkujących robotników szukająca księdza, który odprawiłby Mszę Św. w niedzielę dla strajkujących w Hucie Warszawa około 10 tys. robotników. Mszę Św. zdecydował się odprawić Ks. Jerzy. Kiedy przybył na teren Huty rozległy się oklaski. Obejrzał się za siebie z myślą, że idzie za nim ktoś ważny, jednak robotnicy klaskali na widok Księdza, były to oklaski radości. Nigdy wcześniej w zakładach pracy nie były odprawiane Msze Św., było to w ówczesnych czasach zakazane… Zobacz zdjęcia ze spotkania w Galerii zdjęć
       1.05.2017 Majówka
       Dni świąteczne:
       1 maja - Święto Pracy,
       2 maja - Dzień Flagi RP,
       3 maja - Święto Konstytucji 3 maja oraz uroczystość NMP Królowej Polski.

       Uczniowie klas młodszych uczestniczyli w uroczystym apelu poprzedzającym majowe święta. Słuchali wierszy o symbolach narodowych, ojczyźnie i Konstytucji 3 maja. Poznali historię potopu szwedzkiego, niezwykłą obronę Jasnej Góry oraz Śluby Jasnogórskie złożone przez króla Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej, który oddał Rzeczpospolitą pod opiekę Matki Bożej i nazwał Królową Korony Polskiej.
       Zobacz w Galerii zdjęcia z apelu.

       Dni 1-3 maja są dniami wolnymi od zajęć. Do szkoły wracamy 4 maja.
       Życzymy udanej Majówki!
       19.04.2017 Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018
       Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Stasikówce informuje o naborze dzieci do Oddziału Przedszkolnego,
       kl. I i uzupełniającym do pozostałych klas na rok szkolny 2017/2018
       Otwórz dokument
       16.04.2017 Święta Zmartwychwstania Pańskiego
       "...Zwycięstwo Życia nad śmiercią,
       Wieczności nad przemijaniem,
       Wielkiej radości nad smutkiem,
       Dzięki Ci za to Nasz Panie..."


       Życzymy ciepłych, pełnych nadziei
       Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
       radosnych spotkań przy wielkanocnym stole
       oraz smacznego święconego jajka!

       Przerwa świąteczna obejmuje dni 13-18 kwietnia 2017
       21.03.2017 V Dzień Regionalny
       21 marca odbył się w szkole V Dzień Regionalny pt. "Dziadkowe jodło". Dzień rozpoczął się od konkursu recytatorskiego. Uczniowie recytowali wiersze o moskolach, grulkach, kapuście... Po przesłuchaniach konkursowych goście i uczniowie zaproszeni zostali do udziału w warsztatach kulinarnych i degustacji przysmaków regionalnych. Imprezie towarzyszyło ogłoszenie wyników przeprowadzonego wcześniej konkursu plastycznego i wystawa prac uczniów. Radosna atmosfera, pyszne jedzenie, wspaniali goście, to wszystko sprawiło, że pierwszy dzień kalendarzowej wiosny 2017 pozostanie na długo w naszej pamięci. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Galerii.
       27.01.2017 Ferie zimowe
       Trwają ferie zimowe. Do szkoły wracamy w poniedziałek 13.02.2017. Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy akytwnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu i dobrego wypoczynku!
       21.01.2017 Dzień Babci i Dziadka
       Największą radością dla dziadków jest uśmiechnięty wnuczek, największym skarbem dla wnuczka są dziadkowie, ich dobre serca i pogodne spojrzenie.
        Z okazji Dnia Babci i Dziadka uczniowie klas młodszych przygotowali jasełka oraz przedstawienie pt. "Czerwony Kapturek". Gościem honorowym uroczystości była dostojna seniorka, rodowita stasikowianka p. Janina Sichelska, która podzieliła się z nami swoimi wspomnieniami o pielgrzymce na Górę Krzyży zwaną Golgotą Wschodu, mszach za ojczyznę, w których brała udział i miejscach związanych z patronem naszej szkoły. Dzięki niej poznaliśmy historę krzyży od grobu ks. Jerzego Popiełuszki - jeden z nich znajduje się w ogrodzie sióstr Urszulanek na Jaszczurówce w Zakopanem. Mieliśmy również okazję posłuchać wzruszających opowieści seniorki o czasach, kiedy ona sama chodziła do szkoły. Pani Janina przekazała dla szkoły pamiątkowe materiały i spisane wspomnienia własne, za które serdecznie dziękujemy! Zdjęcia z uroczystości znajdziecie w Galerii zdjęć.
        19.01.2017 XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
        15 stycznia 2017 r. nasza szkoła po raz 24 wzięła udział w zbiórce pieniędzy dla WOŚP. Wolontariusze - w liczbie 60 osób - kwestowali w Zakopanem na Krupówkach. W szkole odbyła się licytacja gadżetów. XXV Finał zakończyliśmy nowym rekordem zebranych pieniędzy - 38 228,36 zł.
        22.12.2016 Przerwa świąteczna: 22 grudnia 2016 - 2 stycznia 2017

        Dobrze ześ sie Jezu pod Giewontem zrodził
        Bedzies w biołyk portkak i w cuzecce chodził
        I mioł na mój dusik z piórkiem kapelusik
        Hej kolęda, kolęda !

         A kie se podrośnies Jezusicku słodki
         Pokozemy Tobie ka rosnom siarotki
         I biołe leluje, ka oreł króluje
         Hej kolęda, kolęda !
         * * *

         Życzymy radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
         a także wielu błogosławieństw od Dzieciątka Jezus
         w Nowym Roku 2017

         Obejrzyj fragment Jasełek w wykonaniu naszych uczniów
         6.12.2016 Co zbieramy w szkole?
         Przez cały rok zbieramy zużyte baterie oraz plastikowe korki.
          W grudniu prowadzimy również akcję charytatywną "Góra grosza". Tegorocznej akcji przyświeca hasło: "Grosz do grosza, a będzie kokosza".
         21.11.2016 Przekazanie komputerów szkole
         Dzięki Dyrekcji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Małopolskiego Ośrodka Regionalnego w Krakowie nasza szkoła otrzymała 10 zestawów komputerowych i kserkopiarkę. Jest to sprzęt używany, zachowany w bardzo dobrym stanie. Dziękujemy za cenny dar dla szkoły!
         11.11.2016 Obchody Narodowego Święta Niepodległości
          Po raz pierwszy uroczystości towarzyszył poczet sztandarowy. Odśpiewaliśmy hymn narodowy oraz hymn szkoły. Uczniowie zrobili kotyliony w barwach narodowych i zaprezentowali piękny program artystyczny. Zapraszamy do obejrzenia Galerii zdjęć.
         24.10.2016 Z patronem - ks. Jerzym Popiełuszko
         Jesteśmy szczęśliwi i wzruszeni uroczystością, która odbyła się naszej szkole. Zapraszamy do obejrzenia reportażu z przebiegu tej uroczystości udostępnionego przez TVPodhale. Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.
         12.10.2016 Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Stasikówce
         14 października zapraszamy na uroczystość nadania imienia i przekazania sztandaru Szkole. Patronem Szkoły będzie Ks. Jerzy Popiełuszko. Uroczystość rozpocznie się Mszą Św. o godz. 11.00 w tutejszym kościele. Po Mszy, odbędzie się w kościele krótka część artystyczna, przygotowana przez uczniów, przedstawiająca sylwetkę patrona. Później zapraszamy do szkoły na obejrzenie wystawy zdjęć z życia ks. Jerzego Popiełuszki oraz prac plastycznych uczniów. Zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli oraz gości.
         30.08.2016 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
         Nowy rok szkolny rozpoczniemy w czwartek 1 września o godz. 9.00 Mszą świętą w tutejszym kościele. Około 10.00 odbędzie się spotkanie z dyrektorem, a następnie spotkania uczniów z wychowawcami klas. Tego dnia uczniów obowiązuje strój galowy.
         30.08.2016 Błogosławiony Ks. Jerzy Popiełuszko patronem naszej szkoły
         Starania o nadanie szkole imienia dobiegły końca. Uchwałą rady gminy Poronin z dnia 29 czerwca szkoła otrzymała imię Księdza Jerzego Popiełuszki. W zakładce Patron szkoły znajdziesz krótki życiorys i wybrane myśli Księdza Jerzego. Uroczystości związane z nadaniem imienia szkole i przekazaniem sztandaru zaplanowano na dzień 14 października 2016.
         21.06.2016 Zakończenie roku szkolnego 2015/2016
         24 czerwca (w piątek) zakończymy rok szkolny. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 9.00 Mszą świętą, po niej zapraszamy do szkoły. W tym dniu obowiązuje strój galowy.
         20.06.2016 Sprawdzian szóstoklasisty na 7
         Odnieślismy sukces na tegorocznym sprawdzianie szóstoklasisty. Z części pierwszej: matematyka i język polski uczniowie zajęli wysoki Stanin 7 (Skala staninowa ma zakres 1-9). Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki. (25kB)
         21.03.2016 4 Dzień regionalny - kultywujemy tradycje regionu w szkole
         W szkole odbył się 4 Dzień Regionalny, tym razem pod hasłem 'Na góralską nutę'. Rozpoczęliśmy od konkursu recytatorsko - gawędziarskiego nie raz przeplatanego śpiewem. Jurorką w konkursie była znana poetka ludowa p. Zofia Mieszczak, która z niekrytym wzruszeniem opowadała o pięknie gwary podhalańskiej i potrzebie przekazywania jej młodszym pokoleniom. Po konkursie, uczniowie słuchali -jak nigdy -opowieści przeplatanej prezentacją tradycyjnych góralskich instrumentów muzycznych w wykonaniu znakomitego muzykanta, gawędziarz i znawcę gwary podhalańskiej p. Jana Karpiela -Bułecki. Była z nami również jurorka konkursu plastycznego artystka, malarka p. Jadwiga Łukaszczyk. Konferansjerem był niezastąpiony w tej roli Zbigniew Tatar, który sypał opoweściami z morałem o jahasach i starym bacy oraz uczył najmłodszych tradycyjnego tańca. Przygrywali nam: Stanisław Dutka-Marduła, Maciej Dutka - Marduła i Bartosz Łukaszczyk. Dziękujemy wszystkim przybylym gościom za uświatnienie imprezy swoją obecnością, rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie poczęstunku, uczniom, którzy przyszli w pięknych strojach ludowych i zapraszamy za rok! Zdjęcia z imprezy znajdziesz w Galerii.
         30.01.2016 Prosimy o wsparcie naszej szkoły
         (25kB)
         27.01.2016 Ferie zimowe
         Trwają ferie zimowe. Do szkoły wracamy w poniedziałek 1.02.2016. Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy udanego startu
         i zadowalających wyników w nauce w drugim semestrze roku szkolnego!
         2.11.2015 Ostatnie pożegnanie
         Pożegnaliśmy mgr Halinę Martinczak, która w ostatnich latach walczyła z ciężką chorobą.
         13.10.2015 Zaproszenie
         14 października obchodzimy Święto Edukacji Narodowej. Zapraszamy do udziału w szkolnej uroczystości, która rozpocznie się o godz. 9.00 Mszą Świętą, a zakończy programem artystycznym w szkole. W tym dniu obowiązuje strój galowy.
         1.09.2015 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016
         Rok szkolny rozpoczniemy we wtorek 1 września o godz. 9.00 Mszą świętą w tutejszym kościele. Około 10.00 odbędzie się spotkanie z dyrektorem, następnie odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami klas. Tego dnia uczniów obowiązuje strój galowy.
         25.06.2015 Zakończenie roku szkolnego 2014/2015
         25 czerwca (w piątek) zakończymy rok szkolny. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 9.00 Mszą świętą, po niej zapraszamy do szkoły. W tym dniu obowiązuje strój galowy.
         19.04.2015 XV Ślebodne Posiady z Przyrodom
         W dniu 20.05.2015 po raz piętnasty odbędzie się Rajd organizowany przez naszą szkołę. Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące Rajdu.
         10.04.2015 Sabina Majerczyk - góralka z sukcesami
         (25kB)
          Sabina jest absolwentką Szkoły Podstawowej w Stasikówce. Po raz pierwszy na nartach postawił ją tata, miała wtedy dwa lata. W młodszych klasach bardzo lubiła sport i rywalizację, brała udział w konkursach i przywoziła medale. Aktualnie ma ich tak dużo, że nie wie dokładnie ile ich jest. Od czwartej klasy zapisana była do klubu sportowego, co wiązało się z częstymi treningami i wyjazdami na zawody. Mimo licznych nieobecności w szkole, była bardzo dobrą uczennicą, potrafiła wstać wcześnie rano, żeby nadrobić nieprzeczytaną lekturę - mówi p. Bożena Szybkowska. Sabina ma wiele osiągnięć narciarskich na koncie m.in. 3 złote medale w Mistrzostwach Polski Juniorów. Dwa pierwsze miejsca w zawodach międzynarodowych. Oprócz tego dużo wyróżnień i wysokich wyników. Sport daje jej radość, ale wiąże się z częstymi podróżami i mieszkaniem poza domem. W domu spędza około miesiąca w ciągu roku. Sport uczy pokory, czasami ryzykowny przejazd kończy się kontuzją, która wyklucza z zawodów na co najmniej pół roku, jednak po takim zdarzeniu przychodzą kolejne zawody i kolejne szanse. Sport nauczył mnie szacunku dla czasu - mówi Sabina. Trenuje, ale i studiuje na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W przyszłości chce być trenerką młodych narciarzy. Życzymy Sabinie wielu sukcesów! Zdjęcia ze spotkania z Sabiną Majerczyk znajdziecie w Galerii.
         23.03.2015 III Dzień regionalny - kultywujemy tradycje regionu w szkole
         W szkole odbył się III Dzień Regionalny pod hasłem 'Pod tatrzańskom strzechom'. Konferansjerem był absolweny naszej szkoły - wszechstronnie uzdolniony - Zbigniew Tatar, który swoim talentem aktorskim i gawędziarskim rozbawił niektórych do łez. Przygrywali nam Bartosz Łukaszczyk oraz Bartłomiej i Maciej Mardułwie. Dzień ten, uświetniła swoją obecnością poetka ludowa p. Zofia Mieszczak, która była członkiem jury w konkursie recytatorskim. Gościliśmy również p. Adama Gąsienicę-Makowskiego, który opowiadał o dawnych 'zwykach' oraz przeprowadzał konkursy na najszybsze obieranie gruli oraz kręcanie 'powrózka' z siana. Uczniowie oraz goście uczestniczyli w wrsztatach wyrobów regionalnych. Pieczenia moskoli uczyła p. Joanna Topór, 'plecenia' na drutach p. Bożena Szybkowska, wyplania w drewnie napisów uczył p.Andrzej Łukaszczyk. Dziękujemy rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie poczęstunku oraz uczniom, którzy przyszli w pięknych strojach ludowych. Zdjęcia z uroczystości znajdziesz w Galerii.
         30.08.2014 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
         Rok szkolny rozpoczniemy w poniedziałek 1 września o godz. 9.00 Mszą świętą w tutejszym kościele. Około 10.00 odbędzie się spotkanie z dyrektorem, następnie odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami klas. Tego dnia uczniów obowiązuje strój galowy.
         17.06.2014 II Dzień regionalny
         W dniu 18.06.2014 o godzinie 9.00 już po raz drugi odbędzie się w szkole Dzień Regionalny. Planowane są: konkurs gawędziarski, pokazy tańca zbójnickiego, degustacja potraw. Prosimy odkurzyć paradne portki, spodnice, kosule i przyjść do nas w stroju regionalnym.
         17.04.2014 Wiosenna przerwa świąteczna
         Wiosenna przerwa świąteczna obejmuje dni 17-22 kwietnia 2014. Dzień 23.04.2014 jest w naszej szkole dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
         10.02.2014 Prosimy o wsparcie naszej szkoły
         (25kB)
          Darmowy program PIT znajdziesz na stronie mlodzi-mlodym.pl Nie wiesz jak wypelnić PIT za rok 2013? Wejdź na doktorpit.pl
         6.12.2013 Święty Mikołaj w szkole
          Ulubieniec dzieci - św. Mikołaj będzie w szkole o godzinie 11.00
         28.11.2013 listopad 2013
         W szkole przeprowadzamy następujące akcje charytatywe: "Góra grosza", "Szkoło pomóż i Ty" oraz akcję promującą ekologię tj. "Eko- akcję". Klasy konkurują ze sobą w konkursie "Czystości klas".
         30.08.2013 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014
         Rok szkolny rozpoczniemy w poniedziałek 2 września o godz. 9.00 Mszą świętą w tutejszym kościele. Około 10.00 odbędzie się program atrystyczny w szkole, następnie spotkania informacyjne z wychowawcami klas. Tego dnia uczniów obowiązuje strój galowy.
         27.06.2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013
         28 czerwca (w piątek) zakończymy rok szkolny. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 8.00 Mszą świętą, po niej zapraszamy do szkoły. W tym dniu obowiązuje strój galowy.
         22.05.2013 Zaproszenie
         27 maja o godzinie 11.00 zapraszamy do szkoły na obchody Dnia Mamy i Dnia Taty. W tym roku wyjątkowo, chcielibyśmy również zaprosić Babcie i Dziadków na tę uroczystość. Zapraszamy na Dzień Rodzinki!

         Nasza szkoła zdobyła II miejsce w Rajdzie Ślebodne Posiady z Przyrodom. Zdjęcia z Rajdu znajdują się w Galerii zdjęć.

         20.04.2013 XIII Ślebodne Posiady z Przyrodom
         W dniu 22.05.2013 (środa) odbędzie się Rajd organizowany przez naszą szkołę. Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące Rajdu. Zgłoszenia uczestnictwa zaproszonych przez nas szkół przyjmujemy drogą mailową poprzez odesłanie karty zgłoszenia do dnia 15.05.2013. Zapraszamy!
         11.04.2013 Wiosna idzie
          Trochę spóźniona, przybyła do nas wiosna. Zapraszamy do obejrzenia Galerii zdjęć z przywitania wiosny w szkole. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego ruszyła akcja ekologiczna "Zbiórka zużytych baterii". Zużyte baterie zbieramy do kartonowego pudła, znajdującego się na dolnym korytarzu. Z końcem roku, poinformujemy ile baterii udało się zebrać, następnie baterie te przekażemy do recyklingu. Zadbaj z nami o Ziemię!
         28.03.2013 Przerwa Świąteczna
         Trwa przerwa Wielkanocna: 28.03 - 2.04.2013 Najbliższy czwartek 4.04.2013, to dzień Sprawdzianu szóstoklasisty. Życzymy szóstoklasistom powodzenia!
         15.03.2013 Prosimy o wsparcie naszej szkoły
         14.01.2013 Ferie zimowe
         Ferie zimowe: 14.01-25.01.2013 Samorząd Uczniowski życzy wszystkim nauczycielom oraz uczniom dobrego wypoczynku!
         11.01.2013 Kartki świąteczne
          W Galerii zdjęć prezentujemy oryginalne kartki świąteczne, wykonane przez uczniów różnymi metodami plastycznymi na tegoroczny Konkurs Gminny
         20.12.2012 Święta w szkole
          Z okazji świąt Bożego Narodzenia, rozstrzygnięty został szkolny konkurs na najpiękniejszą dekorację Bożonarodzeniową. W kategorii klas młodszych I miejsce zajęły klasy II i III, w kategorii starszych klas I miejsce zajęła klasa IV.
         6.12.2012 Święty Mikołaj w szkole
          Niezmiernie zapracowany Święty, ulubieniec wszystkich dzieci przybył do szkoły z prezentami. Zapraszamy do obejrzenia Galerii zdjęć.
         28.11.2012 Zabawa andrzejkowa
          Podczas tegorocznych Andrzejek było dużo dobrej zabawy. Zapraszamy do obejrzenia Galerii zdjęć.
         11.11.2012 Obchody Narodowego Święta Niepodległości
          Barwy narodowe oraz pieśni patriotyczne Szarych Szeregów pozostaną na długo w naszej pamięci za sprawą pięknego występu uczniów z okazji 11 listopada. Zapraszamy do obejrzenia Galerii zdjęć.
         22.10.2012 Ślubowanie klasy I
          Klasa I została uroczyście przyjęta do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Stasikówce. Pierwszaki prezentują się bardzo dostojnie. Zapraszamy do obejrzenia Galerii zdjęć.
         14.10.2012 Święto Edukacji Narodowej
         Obchody Święta Edukacji Narodowej odbędą się dnia 16 października. Rozpoczną się o godz. 8.00 w tutejszym Kościele. Około 9.00 zapraszamy na program artystyczny w wykonaniu naszych uczniów.
         1.09.2012 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013
         Nowy rok szkolny rozpocznie się 3 września (poniedziałek) o godz. 9.00 Mszą świętą w tutejszym kościele. Około 10.00 odbędzie się program atrystyczny w szkole, następnie spotkania informacyjne dla dzieci i rodziców z wychowawcami klas. Tego dnia uczniów obowiązuje strój galowy.
         25.06.2012 Zakończenie roku szkolnego 2011/2012
         29 czerwca (w piątek) zakończymy rok szkolny. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 9.00 Mszą świętą. O godzinie 10.00 zapraszamy na program artystyczny w szkole, około 12.00 uczniowie spotkają się z wychowawcami w klasach. W tym dniu obowiązuje strój galowy.
         7.05.2012 XII Ślebodne Posiady z Przyrodom
         W dniu 16.05.2012 (środa) po raz dwunasty odbędzie się Rajd, organizowany przez naszą szkołę. Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące Rajdu.
          Ogłoszenie: Termin rajdu został przesunięty na dzień 21.05. 2012 r.
          3.04.2012 Wiosenna przerwa świąteczna
           Zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych, smacznego święconego, mokrego dyngusa, a także odpoczynku w rodzinnym gronie wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom życzy Samorząd Uczniowski
           Przerwa świąteczna trwać będzie w dniach 5-10 kwietnia. Dzień 11 kwietnia jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
          20.03.2012 Powitanie Wiosny
           Uczniowie naszej szkoły radośnie powitali Wiosnę. Z tej okazji, w szkole odbyło się przedstawienie oraz konkurs na najładnieszy wiosenny strój i fryzurę. Starym zwyczajem utopiono marzannę w pobliskim potoku.
          10.02.2012 Udana zabawa karnawałowo-walentynkowa
           W trakcie zabawy rozdano walentynki i przyznano tytuły 'najsypatyczniejszych' tym, którzy otrzymali najwięcej walentynek. Najsympatyczniejszą dziewczyką w szkole została Asia Mrowca, natomiast najsympatyczniejszym chłopcem został Franek Kułach. Konkurs 'Mini Mam Talent' wygrała Martyna Łukaszczyk prezentując dynamiczny układ taneczny.
          9.02.2012 Dzień Babci i Dziadka w szkole
           Babcie, dziadkowie i rodzice przyszli licznie na obchody jednego z najbardziej wyczekiwanych dni w roku. Podczas uroczystośći najmłodsi uczniowie przedstawili Jasełka
          6.02.2012 Pierwszy okres roku szkolnego 2011/2012 za nami
           W dniu 10.02.2012r. odbędzie się zabawa karnawałowo-walentynkowa.
           Ferie zimowe: 13.02- 24.02.2012r. Samorząd Uczniowski życzy wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły oraz uczniom dobrego wypoczynku!
          30.11.2011 Jesienią tego roku
           We wrześniu naszą szkołę odwiedził Ks. Biskup Jan Zając. W październiku obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej oraz Narodowe Święto Niepodległości. Listopad przyniósł uroczystość ślubowania pierwszoklasistów oraz zabawę andrzejkową. Zapraszamy do obejrzenia nowych zdjęć w Galerii.
          31.08.2011 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012
          Uroczystość odbędzie się dnia 1 września (czwartek) i rozpocznie się o godz. 9.00 Mszą świętą w tutejszym kościele. Po mszy, w szkole odbędzie się program atrystyczny, a następnie krótkie spotkania informacyjne dla dzieci i rodziców z wychowawcami poszczególnych klas. Tego dnia uczniów obowiązuje strój galowy.
          20.06.2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011
          22 czerwca (środa) 2011 r. zakończymy rok szkolny. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 9.00 Mszą świętą. O godzinie 10.00 zapraszamy na program artystyczny w szkole, około 11.00 uczniowie spotkają się z wychowawcami w klasach. W tym dniu obowiązuje strój galowy.
          29.04.2011 XI Ślebodne Posiady z Przyrodom
          W dniu 9.05.2011 r. (poniedziałek) po raz jedenasty odbędzie się rajd, organizowany przez naszą szkołę. Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące rajdu.
          21.03.2011 Wiosna, ach to Ty!
          Zapraszamy na spotkanie wielkanocne, które odbędzie się w naszej szkole w dniu 20.04.2011r. o godzinie 11.00
          18.12.2010 Sptkanie Bożonarodzeniowe
          Spotkanie odbędzie się w dniu 21.12.2010r. (wtorek) o godzinie 11.00. Zapraszamy
          "Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem a Nowy Rok - Dobrym Czasem" (K.I.Gałczyński)
          6.12.2010 Święty Mikołaj przyjedzie do nas we wtorek 7 grudnia o godzinie 12.00!
          Jedzie święty Mikołaj, białą brodą świeci, worek z prezentami, ma dla grzecznych dzieci!
          Dzień 7 grudnia jest Dniem Otwartym dla Rodziców. W tym dniu o godzinie 14.30 zapraszamy rodziców uczniów klasy VI na spotkanie z psychologiem szkolnym.
          14.10.2010 Święto Edukacji Narodowej
          Uczniowie i Nauczyciele serdecznie zapraszają na wspólne obchody uroczystości, która rozpocznie się Mszą Św. o godzinie 8.00. Po mszy zapraszamy na program artystyczny w szkole.
          30.08.2010 Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011
          Nowy rok szkolny rozpoczniemy 1 września (środa) 2010 r. o godzinie 9.00 Mszą świętą. O godzinie 10.00 odbędzie się uroczystość w szkole, około 11.00 uczniowie spotkają się z wychowawcami w klasach. W tym dniu obowiązuje strój galowy.
          29.04.2010 X Ślebodne Posiady z Przyrodom
          W dniu 5.05.2010 r. (środa) po raz dziesiąty odbędzie się rajd, organizowany przez naszą szkołę. Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące rajdu.
          11.01.2010 Zakończenie pierwszego semestru nauki i ...ferie zimowe!
           W dniu 13 stycznia o godz. 17.00 odbędzie się Spotkanie z rodzicami dotyczące wyników klasyfikacji semestralnej uczniów.
           15 stycznia o godz. 12.00 zapraszamy na uroczystość Dnia Babci i Dziadka.
           Ferie zimowe: 18.01- 29.01.2010r.
          18.12.2009 Spotkanie Bożonarodzeniowe
          Uczniowie i nauczyciele zapraszają na Jasełka, które odbędą się 22 grudnia o godz. 12.00. Przerwa Świąteczna trwać będzie: 23 grudnia - 3 stycznia.
          6.12.2009 Przyjedź do nas Mikołaju...w poniedziałek 7 grudnia o godzinie 12.00.
          Jedzie święty Mikołaj, białą brodą świeci, worek z prezentami, ma dla grzecznych dzieci!
          31.08.2009 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010
          odbędzie się dnia 1 września (wtorek) i rozpocznie się o godz. 9.00 Mszą świętą w tutejszym kościele. Po mszy, w szkole, odbędzie się program atrystyczny, a następnie krótkie spotkania informacyjne dla dzieci i rodziców z wychowawcami poszczególnych klas. Tego dnia uczniów obowiązuje strój galowy.
          28.02.2009 Walentynki 2009
          Karnawał w szkole zakończyła zabawa walentynkowa, w czasie której przeprowadzono konkursy: na walentynkowy wierszyk, najśmieszniejszy kostium, trafianie do serca ukochanej/ukochanego i na najzręczniejszych w zdobywaniu słodyczy życiowych. Całość przygotowała p. A. Martynowicz. W galerii zdjęcia z zabawy.
          28.02.2009 Szachy
          W ramach pracy świetlicy profilaktyki zostały zorganizowane przez panią A. Martynowicz warsztaty gry w szachy prowadzone przez sędziego i instruktora p. R. Nowaka. W galerii zdjęcia z zajęć.
          28.02.2009 Jasełka 2009
          Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci zaprezentowały jasełka przygotowane przez panie K. Gawron-Mardos i J. Topór. W galerii można obejrzeć zdjęcia z jasełek.
          28.02.2009 XVII Finał WOŚP 2009
          Nowy rok 2009. rozpoczęliśmy pracą w WOŚP. W tym roku zebraliśmy ok. 18 tys. zł. Tradycyjnie na Krupówkach pracowało 48-miu wolontariuszy. W galerii można obejrzeć zdjęcia z Finału. Szefem sztabu była p. A. Martynowicz.
          21.09.2008 Jubileusz szkoły
          Dnia 14.10.2008 (wtorek) odbędzie się uroczystość 75-lecia szkoły. Początek uroczystości - godzina 10:00. Zapraszamy wszystkich byłych nauczycieli i uczniów oraz sympatyków naszej szkoły!
          16.01.2008 XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
          13 stycznia 2008 r. nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w zbiórce pieniędzy dla WOŚP. XVI Finał zakończyliśmy nowym rekordem zebranych pieniędzy - ponad 17 tysięcy zł. W Osiągnięciach szkoły dodano kilka zdjęć z tego wydarzenia.
          27.12.2007 Strona rusza w internecie!
          Nasza szkoła ma od dzisiaj swoją własną stronę internetową! Są na niej: historia naszej szkoły, grono pedagogiczne, osiągnięcia naszej szkoły i wydarzenia, jakie miały u nas miejsce, terminarz wydarzeń na bieżący rok szkolny oraz galeria zdjęć. Mamy także własne forum dyskusyjne, na którym zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, mogą pokonwersować na różne ważne tematy, pożartować, porozmawiać na temat zadań domowych czy pogadać o własnych zainteresowaniach. Zachęcamy również do wpisania się do naszej księgi gości!          Powiadamiacz

          Powiadom znajomych o tej stronie!

          powiadom.4free.pl
          2007 © SP_Stasikówka Wszystkie prawa zastrzeżone